Freqüentment Aiki Catalunya organitza cursets i activitats obertes a tots els nivells i altres grups d'Aikido, o orientats a graus de pràctica concrets per als socis, d'unes poques hores o bé de diversos dies de pràctica.

Algunes d'aquestes activitats es realitzen de forma rotatòria entre els diferents centres on Aiki Catalunya ofereix classes regularment o en llocs especialment triats per a l'ocasió, com esdeveniments de caràcter solidari o stages de perfeccionament.

També participa en iniciatives d'altres organitzacions a les quals és convidada, convoca exàmens per Kyu i Dan i organitza activitats de lleure per als associats i les seves famílies.