Els principis essencials del Budo i l'Aikido contenen un missatge intemporal que, segons paraules del seu propi fundador, Morehei Ueshiba, és de caràcter universal i per tant no és patrimoni de ningú.

Fruit d'aquesta idea, el 2001 es va constituir l'Associació Cultural Aiki Catalunya, com a expressió d'una forma d'entendre la pràctica de l'Aikido i la manera de organitzar-se per promoure aquest art marcial. L'associació es regeix pels seus Estatuts, els dictàmens de l'Assemblea General i el treball, voluntari i sense ànim de lucre, realitzat pels membres de la Junta Directiva. El manteniment de l'associació és gràcies a les quotes i taxes aportades entre tots els socis.

La distribució interna manté la concepció d'escola (Escola d'Aikido Tradicional de Catalunya), amb un tribunal de graus, la direcció tècnica, els instructors i els alumnes. El Règim Intern estableix les pautes per a la practica i les seves característiques dins de l'escola, així com la seva pràctica d'art marcial eficaç mitjançant l'estudi tècnic a mà buida o amb les armes tradicionals de l'aikido i la conducta i filosofia adequades, segons interpretem els ensenyaments de O'Sensei.