La disciplina de l'Aikido conté elements de vital importància per al desenvolupament i maduresa del nen:

• La conducta.
Es fa especial èmfasi en valors essencials de la convivència com el respecte i la capacitat de diàleg, a través de l'estudi i practica d'actituds com l'honradesa, la igualtat, el coratge, l'altruisme, l'amabilitat, la noblesa, la sinceritat i el compromís. Aquests són valors de les arts marcials tradicionals i l'Aikido especialment, que propugna l'aplicació de tècniques controlades i no lesives. Tot això facilita afrontar les situacions quotidianes generadores d'estrès mitjançant actituds alternatives a les instintives de por, violència o de negació de la realitat.

• L'aptitud tècnica.
Les tècniques s'aprenen des d'una visió no competitiva dels exercicis que es realitzen, respectuosa amb el cos i sempre avaluant les capacitats pròpies i alienes. La pràctica de l'aikido requereix formar, prudent però decididament, la consciència del propi cos i el control emocional utilitzant immobilitzacions i projeccions no cruentes, adaptades segons l'edat i les capacitats de cada alumne. Així mateix, la integració en els diferents nivells de pràctica es realitza en base a la maduresa i consciència que cada nen va desenvolupant.

• Concepte d'escola.
La formació de l'alumne es desenvolupa mitjançant l'aplicació de programes d'ensenyament i mòduls d'aprenentatge orientats a grups d'edat concrets dins de cada grau determinat. L'aplicació d'aquests programes està inspirada per l'experiència dels instructors i la supervisió del Tribunal de Graus de l'Associació, per tal de poder facilitar la seva futura integració en el grups d'adults on, tant la base tècnica adquirida prèviament, com el progrés en l'harmonització de cos i ment, acabaran formant una persona responsable, respectuosa i autosuficient.